ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΧΑΡΤΙΚΑ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

| τηλ. 26950 25421, φαξ. 26950 25422, κιν.

Αλουμινοσκεύη

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ C31G ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ C31G

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡ.24*50Τ.C804L ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡ.24*50Τ.C804L

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 24*100Τ. R28L ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 24*100Τ. R28L

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R12G 100TMX ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R12G 100TMX

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100Τ. R45L ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100Τ. R45L

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12*100Τ. R43L ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12*100Τ. R43L

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12*100Τ. R29L ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12*100Τ. R29L

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12*100ΤΜΧ R64L ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12*100ΤΜΧ R64L

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R2L, 50ΤΜΧ ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R2L, 50ΤΜΧ

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R31L, 100ΤΜΧ ΣΚΕΥΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ R31L, 100ΤΜΧ

Πληροφορίες

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ